Leknín

Leknín

Lenka Kučerová Štolková

olej

24x30 cm

2000 CZK


Váš email: *povinné
Vaše jméno:
Vaše adresa:
Váš telefon:
Lenka Kučerová Štolková - Obrazy

Diptych

olej
160x110 cm

Chrám svatého Mikuláše

olej
60x70 cm

Zámecké schody

olej
40x50 cm

Přetvářka

olej
95x80 cm

Kampa

olej
21x30 cm

Rotunda

olej
30x30 cm

Čertovka

olej
30x30 cm

Kampa

olej
30x30 cm

Hradčany

olej
20x25 cm

Thunovská ulice

olej
21x30 cm

Dům u zlatého hroznu

olej
24x30 cm

Karlův most

olej
24x30 cm

Karlův most

olej
24x30 cm

Kampa

olej
110x110 cm

Čertovka

olej
80x70 cm

Koruna stromu

olej
80x110 cm

Zahrady pod hradem

olej
50x65 cm

Zahrady pod hradem

olej
30x40 cm

Pražské zákoutí

olej
40x50 cm

Zámecké schody

olej
60x70 cm

Radnické schody

olej
21x30 cm

Thunovská ulice

olej
25x30 cm

Karlův most

olej
30x24 cm

Jiřská ulice

olej
20x25 cm

Čertovka

olej
30x24 cm

Karlův most

olej
21x30 cm

Zlatá ulička

olej
21x30 cm

Kampa

olej
30x24 cm

Praha

olej
21x30 cm

Chrám sv.Víta

olej
21x30 cm

Strom

olej
70x100 cm

Karlův most

olej
30x21 cm

Karlův most

olej
30x30 cm

Karlův most

olej
70x95 cm

Leknín

olej
24x30 cm